CHOU & FLOWERS

Chou & Flowers - Paper pack A4 -" Nautique "

Chou & Flowers  -Collezione " Nautique  " formato A4 

6 fogli double face  stampati su carta da 250 gr 

2 fogli di vellum stampati da 140 gr 

2 fogli kraft stampati double face da 140 gr 

 

 

€ 12,50

€ 6,25